Tìm thấy mộ Tào Tháo, liệu có tìm được lăng mộ Lưu Bị và Tôn Quyền

Lăng mộ của Lưu Bị và Tôn Quyền là hai nhân viên đối thủ của Tào Tháo hiện nay vẫn chưa thể tìm thấy. Lý do một phần trong quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và những quy định cản bước.

Bí ẩn sau 2000 năm

Nơi an nghỉ của Tào Tháo được tìm kiếm vào 2009. Tại một ngôi mộ ở làng Tây thuộc thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Ngôi mộ được khắc thụy hiệu của Tào Tháo là “Ngụy Vũ Đế”.

Nhưng kết luận cuối cùng việc đây có phải là mộ Tào Tháo không đến nay chưa ai chắc chắn được. Những chuyên gia khảo cổ chỉ củng cố thêm việc tin rằng ngôi mộ này là của bậc đế vương.

Qúa trình khai quật từ 2016 đến 2017 đã tìm thấy 5 cấu trúc lớn của khu lăng mộ. Điều này không đúng với lịch sử khi ghi chép lại rằng Tào Tháo không thích xây cung điện lớn để tránh phát hiện.

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định điều này có thể trả lời như việc con trai Tào Tháo là Tào Phi khi kế nghiệp cha đã không làm theo di nguyện khi cha mình mất. Hoặc Tào Phi đã lệnh cho người phá đi lớp bền mặt để tránh kẻ thù.

Tìm thấy mộ Tào Tháo, liệu có tìm được lăng mộ Lưu Bị và Tôn Quyền

3 nhận định về lăng mộ Lưu Bị

Có 3 nhận định về nơi xây lăng mộ cho Lưu Bị. Dựa theo truyện “Tam Quốc diễn nghĩa” thì Lưu Bị được chôn ở Kinh đô nước Thục tức tỉnh Tứ Xuyên ngày nay.

Nhưng giải thuyết này đã bị nhiều người bác bỏ vì cho rằng Lưu Bị trước khi mất có mặt tại huyện Phụng Tiết nay thuộc thành phố Trùng Khánh cách tỉnh Tứ Xuyên 600 km, như vậy việc di chuyển thi thể sẽ mất 1 tháng lúc này thi thể dễ bị phân hủy.

Nhiều chuyên gia cho rằng lăng mộ đẹp của Lưu Bị được chôn ngay tại nơi ông mất tại bờ sông Trường Giang ngày nay.

Đối thủ thứ 2 của Tào Táo sau Lưu Bị là Tôn Quyền, nơi chôn cất của ông này thì dễ tìm hơn vì trong sử sách chép rằng ông chôn ở núi Mai Hoa thuộc thành Nam Kinh nhưng không nói rõ địa điểm.

Nơi tìm thấy lăng mộ Tào Tháo cho rằng đã bị kẻ trộm đào lên vì vậy mới có thể thực hiện khai quật được.

 

03/05/2018 | Lượt xem : 434

 

  • CƠ SỞ CHẾ TÁC ĐÁ MỸ NGHỆ MINH CƯỜNG
  • NINH VÂN - HOA LƯ - NINH BÌNH
  • Điện thoại: 0938 007 893
  • Email : damyngheminhcong@gmail.com
  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal

0938007893